Standardiseringsportalen

IKT-standarder i offentlig sektor

Nyhetssak

Underlag til Standardiseringsrådsmøte 30. januar

Vi ynskjer innspel til sakene som omhandlar revisjon av referansekatalogen, prioritering for 2013 og forslag til "Standard for begrepskoordinering".

Disse sakene er til handsaming:

Innspel eller kommentarar?

Dersom du har kommentarar/innspel til sakene, må desse leverast innan den 18. januar. Sjå kvar enkelt sak for kommentarfelt og kontaktinformasjon.