Standardiseringsportalen

IKT-standarder i offentlig sektor

Høring

Forslag om endring av forskrift om IT-standarder i offentlig forvaltning

Det foreslås endringer i Forskrift om IT-standarder i offentlig forvaltning. Forskriften inneholder obligatoriske standarder som gjelder for hele forvaltningen, også kommunal sektor. Forslaget om endringer innebærer nye krav, utvidelser av krav og sletting av krav på ulike områder.  Berørte områder er:

  • Redigerbare dokumentformater
  • Skjema på offentlige nettsider
  • Elektronisk faktura og kreditnota

I høringsnotat for endring av forskrift om IT-standarder i offentlig forvaltning, beskrives forslag til endringer.

Difi ber om kommentarer og synspunkter på forslagene til endringer i Forskrift om IT-standarder i offentlig sektor. Vi ønsker spesielt tilbakemelding på om dere har innvendinger mot eller støtter at NOSIP utfases.

Høringsnotat og listen over høringsinstanser er tilgjengelig på standard.difi.no. Innkomne høringsuttalelser vil bli lagt ut på standard.difi.no

Det tas sikte på at ny versjon av forskrift om IT-standarder i forvaltningen skal gjelde fra 1. januar 2013. Høringsfristen er 30. september 2012. Høringsuttalelser merkes med 2012/498 og sendes postmottak@difi.no eller Difi, postboks 8115 Dep, 0032 Oslo.